Trong quá trình trao đổi và mua bán trên chợ sim, thợ sim có đánh giá tốt thể hiện sự uy tín của mình trên thị trường mua bán sim. Cách xem và đánh giá thợ sim trên Appsim cũng vô cùng đơn giản.

  1. Trong quá trình bạn tra cứu một số sim mong muốn, chọn số sim và thông tin của thợ sim sẽ hiện ra.

Bạn có thể thấy các thông tin của thợ sim như: ngày tham gia, số lượt đánh giá… Nhấn vào tên thợ sim để biết thêm các thông tin chi tiết. Bạn cũng có thể đánh giá thợ sim bằng cách chọn “Đánh giá”.

Viết đánh giá và chọn sao, tiếp tục chọn “Đánh giá”.

Quá trình đánh giá thợ sim của bạn đã hoàn thành

  1. Trong quá trình tham gia chợ sim, khi gặp con số mà muốn sở hữu nhưng chưa rõ thông tin của thợ sim, hãy nhấn vào tên thợ sim để xem thông tin chi tiết:

Đánh giá thợ sim ngay trên trang thông tin của thợ. Chọn “Đánh giá” tại vị trí thanh công cụ bên trên hoặc “Viết đánh giá” tại vị trí cuối cùng của trang.

Viết đánh giá và chọn số sao, quá trình đánh giá hoàn tất.

Đánh giá là tính năng quan trọng, giúp thợ sim thể hiện được sự uy tín của mình. Tích cực đánh giá để nhận lại nhiều sự đánh giá của mọi người nhé!

Tìm hiểu thêm:

Xem thêm các hướng dẫn khác