1. Đối tượng

– Thuê bao trả trước kích hoạt mới

– Bộ Kit được reset từ TBTB kích hoạt sẵn về nguyên kit

2. Nội dung quy định bảo lưu Kit reset và kiểm soát chất lượng thuê bao trả trước kích hoạt mới

2.1 Đối với bộ Kit reset chưa kích hoạt:

– Sau ngày 31/12/2020, bộ Kit reset vẫn chưa được bán và xử lý theo 1 trong 2 trường hợp sau:

TH1: Nếu Kit reset đã được nhập thông tin lên hệ thống Kit tồn kênh trước ngày 20/12/2020,sau đó Viettel báo cáo cơ quan chức năng chưa thu hồi số để đại lý tiếp tục bán.

TH2: Nếu Kit reset không được nhập thông tin lên hệ thống Kit tồn kênh => Viettel sẽ thu hồi từ ngày 01/01/2021

– Các đại lý thực hiện thống kê bộ Kit reset lên hệ thống quản lý Kit tồn kênh trước ngày 20/12/2020 để cơ quan chức năng giữ nguyên Kit cho đại lý tiếp tục bán 

– Đối với các bộ Kit reset đến hết ngày 19/12/2020 mà không có tổ chức cá nhân thống kê cập nhật lên hệ thống quản lý Kit tồn của Viettel thì sẽ bị thu hồi từ ngày 01/01/2021

2.2 Đối với TBTB kích hoạt mới

– Đối tượng:Thuê bao trả trước kích hoạt  mới khi vi phạm các tiêu chí như: Kích hoạt sẵn,sim không chính chủ sẽ không bị thu hồi từ ngày 01/01/2021

– Căn cứ vào ngày kích hoạt của thuê bao

– Quét đa chu kỳ: Thuê bao DV di động trả trước được quét tiêu chí “Kit tồn kênh” sau 30 ngày kích hoạt.

– Ngày quét dữ liệu là ngày thứ 31 tính từ ngày thuê bao kích hoạt

– Bộ tiêu chí quét: TB DV di động trả trước trạng thái đang hoạt động/C1C/C2C là kit tồn kênh nếu trong 30 ngày kể từ ngày kích hoạt có phát sinh tiền hoặc lưu lượng dưới 3 ngày và thỏa mãn 1 trong các điều kiện trong bộ tiêu chí Kit kích hoạt sẵn tồn kênh.

Trên đây là những hướng dẫn vô cùng hữu ích cho thợ sim.

Cài đặt ứng dụng Appsim và nâng cấp VIP ngay hôm nay để cập nhật nhiều thông tin hữu ích.

Xem thêm