Cùng hoà chung không khí phấn khởi chào đón ngày Tết Độc Lập của dân tộc Việt Nam. Để thay cho lời tri ân Quý Anh/Chị đã đồng hành gắn bó với APPSIM trong suốt thời gian qua và tạo điều kiện cho Quý Anh/Chị chưa được trải nghiệm tài khoản VIP APPSIM, sau khi họp bàn thống nhất áp dụng chương trình khuyến mãi  “Chào mừng Quốc Khánh 02/09” với nội dung chương trình cụ thể như sau:
Thời gian áp dụng chương trình:

Từ ngày 20/08/2022 đến ngày 10/09/2022